Производи

  • Ethylene Glycol

    Етилен гликол

    етилен гликол (етилен гликол) се нарекува и „гликол“, „1,2-етилен гликол“, скратено како ЕГ. Хемиската формула (CH2OH) 2 е наједноставната диол. Етилен гликол е безбоен, без мирис и слатка течност, токсичен за животните, а смртоносната доза на човекот е околу 1,6 g / kg. Етилен гликол може да се раствори со вода и ацетон, но неговата растворливост во етери е релативно мала. Се користи како растворувач, антифриз и суровина за синтетички полиестер. Физичка сопственост ...