Производи

  • Span

    Распон

    I. Преглед Естер на масни киселини од Сорбитан (Span) е нејонски сурфактант во однос на масните киселини како хидрофобниот дел и сорбитанските групи како хидрофилниот дел. Естер на масни киселини од полиоксиетилен (20) сорбитан (Tween) е нејонски сурфактант во однос на масните киселини групи како хидрофобниот дел и сорбитан полиетилен гликол етер-групи како хидрофилен дел. Ⅱ. Стандарди за квалитет (Полисорбат-80 ќе го почитуваат Стандардниот CP2015, а другите серии ќе го почитуваат Стандардниот УСП32) ...